Kompetens

Ledarskap, riskanalyser, kontrakt, produktionsplanering, kalkyler, entreprenadjuridik. Vi ser sambanden, helheten, målet,  problemen och lösningarna. 

Vi har många års erfarenhet av projektledning och produktionsstyrning. 

Vi ser till att vår kompetens passar just dina behov. Kontakta oss så kan vi berätta mer!

Erfarenhetsområden

erfarenhetPNG