Skip to main content

Sinzero AB - Projektstyrning via Construction management

Construction management, vad är det?

Metoden går ut på att kunden äger sitt projekt fullt ut. Projektet drivs från start till mål genom att
kund stärker upp sin organisation med rätt kompetens för genomförandet. Projektet bedrivs i
delprojekt där entreprenör, projektörer m.fl. handlas upp och styrs direkt av kund med hjälp av den
tillsatta projektorganisationen. Construction management är ett sätt att kunna utföra projekt i egen
regi med full insyn, flexibilitet och där man tar hjälp av en part med rätt kompetens och utan egna
intressen.

Hur fungerar det?

Kund anlitar Sinzero som bygger ett team med konsulter med rätt kompetens och engagemang för
att planera och genomföra projektet, från idé till färdig produkt och som företräder kundens
intressen fullt ut.

1. Idé om ett projekt

2. Anlita Sinzero som hjälper till med genomförandet av projektet

3. Ett projektteam sätts samman med rätt individer för projektet.

4. Projektet planeras

5. Projektet genomförs

6. Slutlig produkt/anläggning/byggnad

Passar det mitt projekt?

Vill ni ha full flexibilitet, insyn och möjlighet till påverkan från start till mål. Då är det här rätt metod!

Vad är fördelarna?

Flexibilitet, effektivitet och full insyn och påverkan för kunden. Tider kan kortas ner när projektet kan
bedrivas i olika delar parallellt. Komplexa projekt kan effektivt hanteras löpande längs vägen, utan
risk för dyra ÄTA etc.

Projektet drivs hela vägen av ett oberoende projektteam och utan egna intressen vilket säkerställer
att det alltid är kundens mål och önskemål som gäller.

Varför Sinzero?

Sinzero – ärlig, uppriktigt, sann. Vår vision är att driva projektet med engagemang, ödmjukhet och
tillit. Att ta stort ansvar, skapa stabilitet och arbetsglädje.

Vi besitter en gedigen kompetens av att planera och genomföra alla typer av projektet.

Vi vill förändra branschen sätt att arbeta. Vi vill vara del av en bransch utan tvister, där vi alla jobbar
mot samma intressen, värdesätter, känner tillit och respekt för varandra. Vi vill driva projekt där engagemang och arbetsglädje skapar effektiva projekt där vi alla kan känna stolthet för det vi gör.

Sinzero är vår dröm, vår dröm om ett ärligt företag, att fullt ut få leva som vi lär och tillsammans
bygga för en bättre framtid – och nutid!

Det är viktigt för oss, är det viktigt även för dig? Hör av dig så pratar vi mer.

Vill du veta mer?